ประตูทางเดินเท้าคืออะไรและมีหน้าที่อะไร?

2023-05-18


ในบรรทัดแรกของการป้องกันความปลอดภัย ประตูมีความสำคัญมาก เรียกว่าสามเหลี่ยมเหล็กของการรักษาความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบและเตือนภัย พวกเขาร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในพื้นที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และสถานที่สาธารณะ ระบบประตูกั้นเป็นระบบป้องกันอัตโนมัติ

ประตูหมุนทางเดินเท้า: คนที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ประตูหมุนสามขา ประตูหมุนสวิง ประตูหมุนปีก ฯลฯ

สถานการณ์การใช้งาน: โรงเรียน สถานประกอบการ โรงแรม อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงานของรัฐ และสถานที่อื่นๆ

นอกจากนี้ ประตูกั้นยังมีหลายประเภทซึ่งควรวางแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานและผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น เมื่อคนเดินถนนแบกกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ รถเข็นเด็ก รถเข็นวีลแชร์ รถเข็นเด็ก จักรยาน ฯลฯ พวกเขาต้องการพื้นที่เพียงพอเพื่อเดินผ่าน ซึ่งตอบสนองความต้องการของ "รถยนต์" ผู้คน และ "ยานพาหนะ" ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ดังนั้นในกระบวนการใช้ประตูทางเท้า เราต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและผู้คนที่ใช้อย่างเต็มที่ จากนั้นจึงปรับค่าพารามิเตอร์ตามปัจจัยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างคนและประตู