Channel Gate_ฟังก์ชั่นของ Channel gate คืออะไร?

2023-05-18


Passage gate เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกอัจฉริยะชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน องค์กร และสถาบันต่างๆ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการควบคุมการไหลของมนุษย์และการจัดการความปลอดภัย ประตูทางเข้าสามารถควบคุมการเข้าและออกของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจดจำใบหน้า บัตรประจำตัวประชาชน บัตร IC และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงสร้างของประตูทางเข้ามักประกอบด้วยลำตัว ประตูปีกอัตโนมัติ เครื่องอ่านบัตร ตัวควบคุม แหล่งจ่ายไฟ และอื่น ๆ โดยปกติแล้ว ประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อบุคคลได้รับการพิสูจน์ตัวตน ซึ่งเป็นกระบวนการที่มักใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที หากประตูเข้าไม่สามารถระบุตัวตนของผู้มาเยี่ยมได้ จะไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการเข้าออกได้ด้วยตนเอง

การใช้ประตูทางเข้าสามารถปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการของไซต์ได้อย่างมาก ในสถานที่สาธารณะ เช่น สถานีรถไฟใต้ดิน สนามบิน จุดชมวิว ฯลฯ ประตูทางเข้าสามารถช่วยผู้จัดการในการจัดการการไหลเวียนของผู้คนและควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันฝูงชนและการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ในองค์กรและสถาบัน ประตูช่องทางสามารถควบคุมการเข้าและออกของพนักงาน การบุกรุกที่ผิดกฎหมาย และการรั่วไหลของข้อมูล และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ประตูทางเข้าจะค่อยๆ ตระหนักถึงความชาญฉลาดและระบบอัตโนมัติ ซึ่งสะดวกและใช้งานได้จริงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ช่องประตูปัจจุบันสามารถทำการวิเคราะห์หลายมิติและเปรียบเทียบใบหน้ามนุษย์ผ่านอัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและความเสถียรของการจดจำได้อย่างมาก นอกจากนี้ ประตูเข้าออกยังสามารถรวมเข้ากับระบบอื่นๆ เช่น การจัดการควบคุมการเข้าออก ระบบการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและการจัดการอัตโนมัติ

กล่าวโดยย่อ ประตูทางเข้าได้กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะในเมืองที่ทันสมัย ​​และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น สถานที่สาธารณะ ธุรกิจ และโรงเรียน ด้วยความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ประตูทางเข้าจะนำเทรนด์การพัฒนาที่ชาญฉลาด สะดวก และเป็นมิตรกับมนุษย์มากขึ้น